Cuijkse voorspoed

De gemeente Cuijk kende in de vroegmoderne tijd een aantal perioden van voorspoed, naast perioden van oorlog en onrust. De voornaamste manier om in het levensonderhoud te voorzien was voor de meeste mensen landbouw en/of veeteelt. Daarnaast werden ook Maastollen geheven die zorgden voor meer inkomsten voor het dorp. Ook werd er handel gedreven en werden de eerste molens gebouwd. In 1600 kende Cuijk al twee molens, waarvan er een in diezelfde eeuw nog verwoest werd door Kroatische soldaten. Door de relatieve rust in de vroegmoderne periode kon men het hoofd in de regio aardig boven water houden door te werken in de landbouw of veeteelt.

Wilt u meedenken over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.