De geur van wierook en net gedoofde kaarsen (3)

Heilig Hartbeeld

Cuijk H.Hart - beeld Grotestraat

De Heilig Hartdevotie, waarin het erbarmen dat Jezus met ons mensen heeft wordt gesymboliseerd, werd vooral populair in de eerste helft van de twintigste eeuw. Het hoogfeest van het Heilig Hart wordt gevierd op de derde zondag na Pinksteren en valt meestal in de maand juni.
 De beelden worden dan extra versierd. Ook de eerste vrijdagen in de maand staan in het teken van de Heilig Hartverering. Tot in de jaren zestig was dit een uitgelezen moment om ter communie te gaan.    

Lourdesgrot

Katwijk De Grot De grote verering voor Onze Lieve Vrouw van Lourdes van bouwpastoor Suys.

Lourdesgrotten zijn te vinden in heel Europa. Het zijn kopieën van de oorspronkelijke grot in Lourdes, waar Maria ooit verscheen aan het veertienjarige meisje Bernadette Soubirous. Lourdes ligt in de Franse Pyreneeën, ver weg. Het is wel zo praktisch om een grot iets dichter bij huis te hebben. In Katwijk is een replica gebouwd, inclusief een steen uit de oorspronkelijke grot. Hiermee werd Katwijk rond 1900 een belangrijk Maria bedevaartsoord. Alle gelegenheid voor de Land van Cuijkenaren om te bidden, een kaarsje op te steken of om een ziekentriduüm te organiseren.

Katwijk zieken-triduum bij de grot

 Levenslooprituelen

Kapelaan Nijkamp doopt Gijs

Alle culturen kennen een vorm van overgangsriten, met name bij de geboorte, het huwelijk en de dood.  In de katholieke kerk wordt hier op een plechtige manier nadruk aan gegeven via de doop, de huwelijksinzegening en de begrafenis. De doopbeloften worden nog eens hernieuwd bij de plechtige communie.

Met Allerzielen worden de doden herdacht en in herinnering gehouden. Tegenwoordig is het een gedenkfeest dat ook door niet-katholieken wordt gevierd, meestal onder een andere naam, troostdag oid..

Soms lijkt een geloofspraktijk achterhaald, het wordt als bijgeloof of sentimenteel gedoe ervaren. Maar het geloof van de individuele mens is niet zichtbaar, noch te peilen. En zo keren (collectieve) vormen van vroomheid alsmaar terug, steeds met een andere signatuur, maar altijd als uiting van de spiritualiteit van het individu.

1ste communie Katwijkse Kinderen

Katholieke kalenderfeesten

Deze herinneren nog het meest aan het Rijke Roomse Leven en worden zelfs in toenemende mate ook door niet-gelovigen gevierd. Sinterklaas heeft al een eigen venster en wordt intussen beschouwd als de belangrijkste Nederlandse traditie. Met Kerstmis wordt de geboorte van Jezus gevierd en er zijn maar weinig mensen die dat overslaan. Ook Pasen (feest van de Opstanding), Hemelvaart en Pinksteren (neerdalen Heilige Geest over de apostelen) zijn niet meer weg te denken feestdagen in onze kalender. Zelfs carnaval is van oorsprong een katholiek feest. Het carnavalsseizoen wordt geopend op de elfde van de elfde en dat is tevens de feestdag van St. Maarten, en ook dat wordt weer vaker gevierd. Driekoningen sluit de midwinterperiode af en was met name in de zeventiende en achtiende  eeuw een speciale dag. Tegenwoordig trekken kinderen, verkleed als koning met een lampion van deur tot deur om snoep (of liever geld) op te halen.

Kleuterschool Beers kerstmis 1966