Buurtvereniging de Haagsestraat

De oudste en ook meest actieve buurtvereniging van Cuijk. Bekend van haar vroegere papieracties, haar busreizen voor de kinderen en de bejaarden, de eigen carnavalsprinsen, koffieconcerten en niet te vergeten, haar wekelijkse kienavonden waarvan de opbrengst ook ten goed kwam aan de Cuijkse verenigingen.

In 1948 beweerde de toenmalige burgemeester Louis Jansen tegenover hoge pieten van de Nederlandse Spoorwegen dat Cuijk 2000 jaar bestond. Zijn grootspraak zou van grote invloed zijn op de bevolking. Om het bijbehorende feest extra luister bij te zetten wilde Louis Jansen de Cuijkse straten versieren. Hiervoor was de gemeente wel aangewezen op de goedwillendheid van de bevolking, de bodem van de plaatselijke schatkist kwam al in zicht.

En zo kwam het tot de oprichting van een aantal buurtverenigingen, waaronder de Haagsestraat. De aardappelhandelaar en kolenboer Piet Basten leidde de oprichtingsvergadering op 28 mei 1948. Tien Roelofs werd tot eerste voorzitter gekozen. Schoonzoon Tien Lange nam het penningmeesterschap op zich en de latere voorzitter Wim van Leeuwen stelde zich beschikbaar voor het secretariaat. Jan Arts, Harrie Derks, Jan Martens en Piet Theunissen waren de andere bestuursleden van het eerste uur. Piet Werts werd aangesteld als bode. Hij moest de deuren langs om de contributie te innen, toen nog een dubbeltje per week.

 

Bestuur bv Haagsestraat

Bestuur bv Haagsestraat.

De activiteiten rond het feest werden uiteindelijk zo'n succes dat de Haagsestraat besloot door te gaan en de belangen van de buurt nadrukkelijker te gaan behartigen. Daarbij werd vooral gedacht aan de kinderen en de zieken in de wijk: kraambezoeken, Sint Nicolaasmiddagen, fruitmanden voor de zieken, de leden van de Haagsestraat konden deze gestes van hun bestuur wel waarderen. "Destijds kochten we zelfs kaartjes met korting voor de draaimolen, die verdeelden we dan onder de kinderen van de buurtvereniging", aldus bestuurslid Tien Lange (†).

Om de kas te spekken is de vereniging in de jaren 60 begonnen met het inzamelen van oud papier. Eerst met de handkar van Jan Theunissen, later met het 'leger-opeltje', een gift van Piet Basten. Dat leverde al gauw drie- tot vierduizend gulden per jaar op! Toen het oud papier geen cent meer opbracht ging men op zoek naar een andere inkomstenbron. Dat werden de kienavonden.

Het eerste jaar samen met de voetbalclub van cafe 't Geubeltje. De cafevoetballers haakten echter na een jaar af en de buurtvereniging had de keuze: stoppen of alleen verder. Het bestuur van de buurtvereniging waagde de gok. Een gouden greep, het werd een eclatant succes. Een deel van de opbrengst kon men zelfs schenken aan plaatselijke verenigingen. De Haagsestraat als weldoener en subsidiënt. In de dertien jaar kienen heeft buurtvereniging Haagsestraat naar schatting tweehonderdduizend (!) gulden weggegeven aan het lokale verenigingsleven. De belangstelling voor het kienen in de Streekschouwburg nam zienderogen af toen in buurgemeenten grotere geldbedragen werden uitgekeerd. Op haar tweeenveertigste verjaardag, 28 mei 1990, besloot de Haagsestraat te stoppen met kienen in de Streekschouwburg.

De bekendheid die de Haagsestraat in Cuijk verworven heeft, is niet alleen het gevolg van de kienavonden, maar zeker ook van de groots opgezette lustrumvieringen. Tijdens het 25-jarig feest introduceerde men de koffieconcerten, die grote populariteit genoten. Bij het 30-jarig bestaan produceerde Piet van Haren een documentaire over Cuijk, 'D'is Kuuk'. De film trok een week lang volle zalen, het wist op een knappe manier de variatie van de Cuijkse samenleving weer te geven. Deze film is later uitgebracht op dvd. De blikvanger van het 35-jarig jubileum was de tentoonstelling 'Kiek Kuukse Minse', in samenwerking met de FAD. Ook deze tentoonstelling werd door de bezoekers enorm gewaardeerd. En ter gelegenheid van haar gouden jubileum in 1998 verscheen het boek 'Goei Volluk'. Het boek beschrijft de naoorlogse geschiedenis van Cuijk, gezien vanuit het perspectief van de bewoners van de Haagsestraat.

De straat wordt versierd voor het carnaval

De straat wordt versierd voor het carnaval.

Een moedige stap was ook het besluit van de buurtvereniging het oude jeugdgebouw De Keet aan de Prins Bernhardstraat op eigen kosten en met eigen middelen op te knappen en om te bouwen tot een ontmoetingscentrum. Nog steeds wordt dit buurthuis Den Oeiep door diezelfde buurtvereniging gerund.

In al die tijd is de hechte band van de buurtvereniging vrijwel ongeschonden gebleven. Nog steeds organiseert zij activiteiten voor haar eigen leden, maar ook voor de andere inwoners van Cuijk. Dat doet de buurtvereniging geheel belangeloos en vanuit de overtuiging dat zij op die manier een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid en de sociale cohesie van Cuijk. Cor van der Rakt zou glunderen van trots (zie venster Kuukse Minse).

bv Haagsestraat Carnaval prins Theo

Carnaval bv Haagsestraat.

'Buurtvereniging De Haagsestraat ben niet ik, buurtvereniging De Haagsestraat ben niet jij, buurtvereniging De Haagsestraat zijn we met z'n allen'

(Rien van Lanen bij zijn aantreden als voorzitter in januari 1994)

1968, een doordeweekse dag in de Haagsestraat..........

[video width="640" height="480" mp4="http://cuijksarchief.nl/sites/default/files/uploads/2016/01/haagsestraat-1968.mp4"][/video]