Feestlied Cuijk 2000 jaren

[audio mp3="http://cuijksarchief.nl/sites/default/files/uploads/2016/04/3.-Kuuks-Volkslied.mp3"][/audio] Refrein Stadje, dat tweeduizend jaren doorstond Dat de stormen des tijds moest trotseren Dierbare plek daar op Brabantse grond Je wist elke belaging te keren Ieder Cuijkenaar weet ´t zij in vreugd of in leed ´t is mijn stadje dat ik nooit meer vergeet   Waar ranke spitsen zich statig verheffen Door d´oude toren zo trouw geflankeerd ´t wijds panorma de blik weet te treffen Maasoever´s pracht overtuigend ons leert Waar in de schaduw der machtige linde ´n gevel van vroegere schoonheid getuigt Daar zal men thans jool en feestvreugde vinden Wijl er eenieder ``zijn Cuijk`` nu bejuicht. Refrein   Waar uit de verte reeds rookpluimen melden Welvaart en rijkdom van Cuijk´s nijverheid Boeren hun vee door de eeuwen heen telde Tot het allerbeste, geroemd wijd en zijd Waar handelslieden hun krachten steeds gaven Geslacht op geslacht, aan een machtige stand Daar zal een feestweek beweringen staven Cuijk is gemeenschap en hecht is de band. Refrein   Waar rijke akkers dit alles omringen Nodend tot dwalen langs dreef en langs veld Vogels in ´t lover hun hoogste lied zingen ´n landgoed van vroeger historie vertelt Daar zal een week lang de vreugd hoogtij vieren ´t twintigste eeuwfeest van ´t stadje ter eer Cuijkenaar zijn wij, in hart en in nieren Dit wordt ons feest, wij vergeten ´t nooit meer Refrein