Disclaimer Website

Hoewel het Cuijks Archief ernaar streeft om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen we niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop u deze inziet; wij kunnen geen garantie geven dat de informatie na verloop van tijd nog steeds correct is.
Aan de inhoud van de website(s) kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Het Cuijks Archief heeft zijn best gedaan om eventuele rechthebbenden van getoond materiaal (foto's of films) op te sporen en toestemming te vragen voor publicatie via internet. Niet in alle gevallen lukt dit, en het wordt op prijs geteld wanneer u ons informeert over ‘onterecht’ gebruikte afbeeldingen, documenten.
Bent u van mening dat het tonen van bepaalde foto's via de website(s) inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt, dan vragen wij u, dit met onderbouwing en argumentatie aan ons te laten weten.
Bij een gegronde klacht zullen we samen met u bekijken hoe wij uw klacht op kunnen lossen.
Mochten we niet tot een oplossing komen, dan zullen we het materiaal natuurlijk van de website verwijderen.

Alle rechten voorbehouden
De inhoud van deze site is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
Bij commercieel gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van de voorzitter van het Cuijks Archief nodig voor het gebruik, verveelvoudigden, opslaan of in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via opname of op enige andere manier, openbaar maken van of uit de aangeboden teksten en het beeldmateriaal.
Het Cuijks Archief behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt.

Auteursrecht
Wanner u reproducties van kaarten en prenten gebruikt, waarop duidelijk als bron ‘Collectie Stichting FotoArchiefDienst Cuijk’ of ‘Collectie Cuijks Archief’, vermeld wordt, hoeft geen toestemming van het Cuijks Archief gevraagd worden, voor gebruik van deze documenten.
Voor het vermenigvuldigen en/of openbaar maken van reproducties van foto's waarvan het auteursrecht bij het Cuijks Archief berust, hebt U schriftelijke toestemming van de voorzitter van het Cuijks Archief nodig
Het auteursrecht van een aantal foto's berust niet bij het Cuijks Archief. Als de houder van het auteursrecht bekend is, staat dat bij de betreffende foto vermeld. In zulke gevallen moet voor publicatie bij die genoemde persoon of instelling toestemming gevraagd worden, als u de foto op een of andere manier wilt publiceren.
Bij foto's waarvan het auteursrecht niet bekend is of niet achterhaald kon worden, gaat u door bestelling daarvan akkoord met de verantwoordelijkheid voor aanspraken, die de mogelijke houder van het auteursrecht hierop kan doen gelden.