Cuijks Archief

Doelstelling
De stichting heeft als doel de geschiedenis van Cuijk na 1850, op een voor het brede publiek toegankelijke en aantrekkelijke wijze te presenteren en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daar toe bevorderlijk kan zijn.
Zonder dat de stichting enig winst- doel heeft, alles in de ruimste zin genomen.
Tevens heeft de stichting tot doel het beheren van de Cuijkse Canon, het fotoarchief van de Gemeente Cuijk en het innemen en bewaren van alles wat met de geschiedenis van de gemeente Cuijk te maken heeft na 1850.
Tevens heeft de Stichting als doel educatie en doorgeven van de rijke geschiedenis aan jongeren in de gemeente Cuijk

Bestuurders:

Jan Hijl                                  (voorzitter)
Peter Bloemen                     (vice-voorzitter)
Annelies Jansen- Zeijlstra  (secretaris)
Math Terwindt                     (penningmeester)
Henny Kerkhoff
Beloningsbeleid: Bestuurders en medewerkers zijn onbezoldigd

Het Cuijks Archief is gevestigd in een karakteristiek pand uit de vroeg-Cuijkse industrialisatie en wil in haar opzet de aandacht vragen voor de eigen geschiedenis van de gemeente.
De collectie getuigt van een rijke geschiedenis van de gemeente Cuijk en haar kerkdorpen met een accent op de periode na 1850.
Dit wordt zichtbaar gemaakt door foto’s, voorwerpen te exposeren middels diverse thema tentoonstellingen.
Het archief wordt opengesteld voor het publiek. Tevens wordt digitaal de Cuijkse Canon aangeboden, een inkijk in de hele geschiedenis van Cuijk vanaf de periode voor 0 tot nu.